Deeltjesteller

Bij Euro 5 en Euro 6 dieselvoertuigen moet vanaf 1 januari 2023 verplicht een deeltjestest worden uitgevoerd (APK1 en APK2). Met de deeltjestest (fijnstofmeting) wordt vastgesteld of er überhaupt een roetfilter aanwezig is, en zo ja, het roetfilter goed functioneert. Deze nieuwe APK-eis vereist innovatieve testapparatuur met een nauwkeurige meetmethode. Met de deeltjesteller wordt getest of het voertuig niet te veel schadelijke deeltjes uitstoot. Is er geen roetfilter aanwezig of functioneert deze niet goed, dan komt er teveel van deze schadelijke fijnstof in de lucht terecht.


De state-of-the-art en robuuste deeltjesteller van Continental is ontworpen om de deeltjesconcentratie van de emissies van dieselvoertuigen te meten. Dit wordt gedaan met de uiterst moderne meettechniek “Diffusion Charge” (DC), waarbij de deeltjes elektrisch worden geladen. Zo kan in de APK-deeltjestest worden gemeten of er een roetfilter aanwezig is en of deze nog voldoende filtert.

1 producten