Viergastester

Bij auto's met een bouwjaar van 1993 of later is er tijdens de APK sprake van een viergasmeting. De viergasmeting wordt uitgevoerd bij personenwagens met een benzinemotor of een lpg-motor met een geregelde katalysator. Tijdens de meting wordt vastgesteld of de motor nog voldoet aan de gestelde waarden van de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen.

Met de viergastester van Continental meet je gemakkelijk of auto niet meer uitlaatgassen uitstoot dan wettelijk mag.

1 producten