Nieuw in APK: uitlezen brandstofverbruik

Wat is het werkelijke brandstof-/energieverbruik van het Europese wagenpark? Wegens een nieuwe Europese regelgeving moeten alle Europese lidstaten brandstof-/energieverbruiksgegevens van hun nationale wagenpark registreren en opsturen naar het Europees Milieuagentschap. Het uitlezen van het brandstof-/energieverbruik wordt een nieuw onderdeel van de APK. Dit brengt veranderingen met zich mee voor alle APK keuringsstations. Wat houdt dit in?


Waarom uitlezen van brandstof-/energieverbruiksgegevens?

Je bent ongetwijfeld bekend met het feit dat het daadwerkelijke brandstof-/energieverbruik van voertuigen dikwijls hoger ligt dan de door de automobielfabrikant opgegeven fabriekswaarden – ten tijde van het verkrijgen van de Europese typegoedkeuring. Dit heeft al vaak geleid tot discussies tussen de fabrikanten, voertuigeigenaren en milieuorganisaties.


Om inzicht te krijgen in het daadwerkelijke brandstof-/energieverbruik, heeft de Europese Unie een nieuwe wetgeving ingevoerd. Deze wetgeving – die per 20 mei 2023 ingaat - heet ‘OBFCM’ (Onboard Fuel Consumption Monitoring) en geldt voor alle Europese lidstaten. Dus ook Nederland. Voor zover bekend zijn Oostenrijk en Zweden ons al voorgegaan met de invoering. Het zal mogelijk overkomen dat deze wetgeving zeer plotseling is ontstaan. Echter, was men er al vanaf 2017 mee bezig om deze wetgeving ingevoerd te krijgen.


Wat houdt deze wetgeving precies in?

Elke nieuw geproduceerd brandstof en plug-in hybridevoertuig (personen- of lichte bestelwagen) beneden de 3,5 ton moet vanaf 1 januari 2021 - om een Europese typegoedkeuring te krijgen - voorzien zijn van OBFCM. Feitelijk zijn er verschillende voertuigen in de markt die al eerder zijn voorzien van deze functionaliteit (modus 9 binnen EOBD).


Vanaf 20 mei 2023 dient het brandstof-/energieverbruik van al deze voertuigen tijdens de APK uitgelezen en gecommuniceerd te worden naar de RDW. Volledig elektrische voertuigen vallen (nog) buiten de scoop van deze wetgeving. Eén keer per jaar communiceert de RDW deze gegevens door aan het Europees Milieuagentschap (EEA). Dit agentschap is onderdeel van de Europese Commissie en controleert of het brandstof-/energieverbruik van deze voertuigen overeenkomt met de verbruikswaarden die door de fabrikant zijn opgegeven ten tijde van het verkrijgen van de Europese typegoedkeuring. Indien het verbruik hoger is dan door de fabrikant is opgegeven, zal deze fabrikant erop worden aangesproken.


Het uitlezen van de OBFCM-data op zich, is niet nieuw. Zodra bovengenoemde voertuigen naar de dealer gaan voor een onderhoudsbeurt, wordt deze data al enige tijd uitgelezen en direct gecommuniceerd naar de fabrikant. Wat nieuw is, is dat de OBFCM-data nu ook via de RDW naar het Europees Milieuagentschap dient te worden verstuurd.

uitlezen_brandstofverbruik_apk2_aa-equipment

Welke data wordt gedeeld?

Alle automerken moeten de volgende informatie delen met het Europees Milieuagentschap (EEA):  • Het VIN van het voertuig (t.b.v. juiste voertuig identificatie).
  • Totaal afgelegde kilometers.
  • Totaal verbruikte brandstof en – in geval van plug-in hybride voertuigen - totaal geladen stroom.


Deze gegevens worden via beveiligde protocollen verstuurd naar de RDW die deze ééns per jaar doorstuurt naar het Europees Milieuagentschap. De OBFCM-data wordt niet opgeslagen in de diagnoseapparatuur van de APK-erkenningshouder.


Wat betekent dit allemaal voor jou als APK-erkenningshouder?

Vanaf 20 mei 2023 moet de OBFCM-data van elk brandstof en plug-in hybridevoertuig - met een datum eerste toelating vanaf 1-1-2021 - tijdens de APK worden uitgelezen en gecommuniceerd naar de RDW. In de praktijk komt het erop neer dat eerst de diesel-, dieselhybride- en LPG-voertuigen per 1 januari 2024 aan de beurt zijn. Benzine- en benzinehybride voertuigen zijn pas per 1 januari 2025 aan de beurt.


Let op, officieel dient elke voertuigeigenaar gevraagd te worden of hij/zij ermee instemt dat de OBFCM-data doorgestuurd worden naar de RDW en het Europees Milieuagentschap. De voertuigeigenaar mag immers - vanwege privacy redenen - weigeren. In geval dat de voertuigeigenaar weigert, moet je dat kenbaar maken aan de RDW.


Om de OBFCM-data uit te kunnen lezen en communiceren met de RDW, dien je te beschikken over goedgekeurde OBFCM-software. Diverse diagnoseapparatuur fabrikanten zullen deze software aanbieden als extra module voor de reeds bestaande en nieuwe diagnoseapparatuur. Ook is het mogelijk om de huidige APK2 EOBD reader te vervangen door een nieuwe versie, die voorzien is van de benodigde goedgekeurde OBFCM-software. Omdat de uitgelezen data, direct doorgestuurd moet worden naar de RDW, is het aan te raden om een goed werkend draadloos netwerk (wifi) in de werkplaats te hebben en te beschikken over een betrouwbare internetverbinding.


Uit de communicatie van de RDW – zie brief “Uitlezen brandstof- en elektriciteitsverbruik tijdens APK” d.d. 14 april 2023 - valt op te maken dat de RDW vanaf 20 mei niet direct erop toe gaat zien of je voorzien bent van de juiste OBFCM-software. De reden daarvan is dat er twijfels zijn of de diagnoseapparatuur fabrikanten iedereen op tijd kan voorzien van de benodigde software-updates of apparatuur. Vanaf 1 januari 2024 wordt de benodigde software of apparatuur daadwerkelijk verplicht gesteld en wordt er toezicht op gehouden. De RDW adviseert wel om alvast te beginnen met het uitlezen van de gegevens.


Ben je merkdealer, controleer dan of je eigen merk diagnoseapparatuur de OBFCM-data kan communiceren naar de RDW. Zo niet, kan het inhouden dat geïnvesteerd moet worden in goedgekeurde OBFCM-software of in een nieuwe APK2 EOBD Reader met OBFCM-software.

RDW legt uit

In deze video van de RDW wordt duidelijk uitgelegd wat de nieuwe APK-wetgeving precies inhoudt.

Onze oplossingen

Met onze slimme oplossingen, die verdergaan dan enkel voldoen aan de regelgeving, ben je tijdig en goed voorbereid. Onze nieuwe generatie APK2 EOBD readers zijn vanaf nu tevens voorzien van OBFCM-software. De OBFCM-software regelt het uitlezen en rapporteren van brandstof-/energieverbruik aan de RDW. Daarnaast zijn deze functionaliteiten ook als losse software-updates verkrijgbaar voor onze bestaande en nieuwe diagnoseapparatuur.


Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

launch_apk2_eobd_reader_evo_actie_1600px
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: