Deeltjesteller: te hoge deeltjesuitstoot, wat nu?

Het meten van de deeltjestuitstoot bij diesels (Euro 5 en 6) wordt per 1 januari 2023 een verplicht onderdeel van de APK. Wat als er met de deeltjesteller een te hoge deeltjestuitstoot wordt gemeten?


Moderne dieselvoertuigen beschikken over een roetfilter (DPF). Tijdens het verbrandingsproces in de dieselmotor komen gassen vrij, die vervolgens via de uitlaat worden uitgestoten. Het filter in het uitlaatsysteem haalt het overgrote deel van schadelijk roet en fijnstof uit de uitlaatgassen van deze motoren. Dit voorkomt dat er te veel van deze schadelijke stoffen in de lucht komen.


Roetfilters zijn aan slijtage onderhevig. Ook het dichtslippen van roetfilters is een veel voorkomende oorzaak van storingen, die weer het rijeigenschap sterk beïnvloed en het verbruik doen toenemen. Functioneert een roetfilter niet goed, of is het zelfs verwijderd, dan stijgt de uitstoot van schadelijke stoffen sterk.


APK-deeltjestest

Vanaf 1 januari 2023 dient bij Euro 5 en 6 dieselmotoren de uitstoot van roet- en fijnstofdeeltjes uit de uitlaat geteld te worden volgens de APK1 en APK2 wetgeving. Met de deeltjesteller, waarmee de zogenaamde deeltjestest wordt uitgevoerd, wordt de aanwezigheid en werking van het roetfilter gecontroleerd. De deeltjestest (fijnstofmeting) voer je snel en efficiënt uit met de Continental DC Advanced deeltjesteller (NMi-goedgekeurd). Worden er teveel deeltjes geteld, dan komt het voertuig niet meer door de APK. Wat nu?


Te hoge roetuitstoot, van oorzaak naar oplossing

Wat veroorzaakt dat de roetuitstoot te hoog is, en hoe kan dit worden opgelost? Enkele oorzaken voor een te hoge roetuitstoot kunnen zijn:

  • Geen roetfilter aanwezig
  • Roetfilter gemanipuleerd (bijv. binnenkern eruit gehaald)
  • Roetfilter verzadigd of dicht
  • Motorstoring


De eerste twee oorzaken kunnen we relatief eenvoudig aanpakken. Monteer een juist roetfilter en programmeer de software in het voertuig weer zoals het hoort.


Stellen van de juiste diagnose

Bij de andere twee oorzaken, een roetfilter verzadiging of een motorstoring, is meer onderzoek nodig om vast te stellen wat er aan de hand is. Hier start het diagnosestellen.


“Na afkeur van het voertuig begint de diagnose.”


Bij een motorstoring is het zaak te onderzoeken waardoor de roetuitstoot te hoog is. Een lekke injector of een EGR klep die vervuild is? Of werkt het uitlaatgasnabehandelingssysteem niet naar behoren? Allemaal zaken waardoor er een verkeerde waarde kan worden gemeten.


Wanneer een EGR-klep vervuild is en open blijft staan, resulteert dit in een onvolledige verbranding wat inhoudt dat er onherroepelijk een te hoge roetuitstoot volgt wat meer roetdeeltjes tot gevolgd heeft. Een hoge roetuitstoot kan ook komen doordat het mengsel niet juist is; te veel diesel of te weinig zuurstof. Dus het kan zomaar zijn dat dit door slecht of geen onderhoud wordt veroorzaakt, waardoor het filter te veel weerstand biedt en sterk vervuild is.


Al met al zaken waarbij je de deeltjesteller in kun zetten om te bepalen wat er gebeurt in het roetuitstoot-verloop van de motor. Samen met de diagnosetester, gezond verstand en informatie is de deeltjesteller een apparaat dat zeker thuishoort in het rijtje ‘diagnoseapparatuur’.

printscreen_dx280_vrije_meting

Naast het uitvoeren van de officiële APK-test, kun je met de Continental DX280 DC Advanced een vrije meting doen en wordt een langdurige meting van de uitstoot grafisch weergegeven. Ideaal voor diagnosestellen.

Hulp op afroep

Ons CLEVER DiagnostiX supportteam kan je helpen om de oorzaak in de motor te achterhalen wanneer deze een te hoge deeltjeswaarde heeft. Zo kunnen wij technische informatie verzorgen en je bijstaan tijdens de diagnose met advies en kennis. Vaak is er dan meer aan de hand dan alleen een slecht roetfilter.

Meer weten over onze deeltjesteller en ondersteuning? Neem contact op.

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: