Mobility Package I: wat betekent dit voor jou?

Op 8 juli 2020 heeft het Europese parlement ingestemd met het Mobility Package I. Dit pakket van maatregelen moet de regelgeving voor wegtransport binnen de EU gelijkstellen en daarmee de werkomstandigheden voor chauffeurs, de concurrentieverhoudingen en de verkeersveiligheid verbeteren. 


Het pakket omvat veel verschillende nieuwe regels voor de transportsector, waarvan de inwerkingtreding over meerdere jaren is verspreid. Wat houden deze regels in en wat betekent het voor jou?


Mobility Package I: Nieuwe regels voor wegtransport


Rij- en rusttijden

De eerste belangrijke wijziging is op 20 augustus 2020 ingegaan en betreft de herziening van de rij- en rusttijdenverordening op een aantal punten. Zo moeten werkgevers het werk van hun chauffeurs zodanig organiseren dat ze iedere vier weken naar huis kunnen om daar hun wekelijke rusttijd door te brengen.


Cabotageregels voor eerlijkere concurrentie

De overeenkomst handhaaft de bestaande limieten voor cabotage (drie ritten binnen zeven dagen). Er is sprake van cabotage wanneer een vervoerder uit een EU-lidstaat goederen vervoert tussen twee punten binnen de grenzen van een andere lidstaat. Om systematische cabotage te voorkomen, zal er een afkoelingsperiode van vier dagen zijn voordat er volgende cabotageritten in hetzelfde land mogen worden uitgevoerd met hetzelfde voertuig.


Detachering van vrachtwagenchauffeurs

De detacheringsrichtlijn geeft regels over loon- en arbeidsvoorwaarden voor werknemers die grensoverschrijdend worden gedetacheerd. Gedurende de detacheringsperiode, hebben de werknemers recht op een aantal harde kern arbeidsvoorwaarden van het gastland. Met Mobility Package I worden specifieke regels gegeven voor detachering van chauffeurs in het wegtransport.


Voor de meeste maatregelen, zoals voor cabotage en detachering, geldt dat ze vanaf 2022 stapsgewijs ingaan. Houd er rekening mee dat veel gaat veranderen en bereid je daar tijdig op voor. Als VDO Partner, helpen wij je hier graag bij en bieden wij passende oplossingen met de digitale tachograaf en de archiverings- en analysesoftware TIS-Web.


Toekomst zeker met de nieuwe DIGITALE tachograaf van VDO

De tachograaf zal bij de uitvoering van het beleid een belangrijke rol spelen. Met de huidige digitale tachograaf van VDO, de DTCO 4.0, ben je al in staat om te voldoen aan de nieuwe rij- en rusttijdenregeling. Tachografen in voertuigen zullen in de toekomst ook worden gebruikt om alle grensoverschrijdingen en laad- en losadressen te registeren. Dit vraagt om technische aanpassingen van de tachograaf. Daarom is VDO druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe generatie tachograaf, de DTCO 4.1, die vermoedelijk in 2022 op de markt zal verschijnen.


Deze slimme VDO DTCO 4.1 tachograaf ondersteunt straks, naast de rij- en rusttijdenregelgeving, ook:

  • Cabotagemanagement
  • Detacheringsmanagement
continental_pp_vdo_dtco_services_1200px

Figuur 1 - De slimme tachograaf genereert betrouwbare en fraudebestendige data die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen van de transportindustrie.

De digitale tachograaf kan meer problemen gaan oplossen

Naast enkel voldoen aan de nieuwe wetgeving, zou deze tachograaf idealiter ook nieuwe voordelen moeten kunnen bieden die aanzienlijk helpen bij jouw dagelijkse werkzaamheden. VDO stelt de volgende voordelen voor:

  • ladingbeheer: as-gewichten altijd direct beschikbaar;
  • tolheffing op basis van gewicht: betaal nooit meer teveel tolheffing en nooit meer naar de weegbrug;
  • OTA transmissie middels tachograaf: geen talloze verschillende tolkasten voor het raam (beter zicht, minder kosten en onderhoud);
  • meer slimme data ter beschikking.


Bij de ontwikkeling van de nieuwe DTCO 4.1 tachograaf maakt VDO gebruik van de nieuwste technieken. VDO bereidt zich voor op de toekomst en heeft een aantal voorstellen opgesteld waartoe de techniek in staat moet gaan zijn, maar wat (nog) niet bij wet verplicht is. Dit zijn extra functionaliteiten die voor je een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen van de transportindustrie.


Toelichting VDO-voorstellen:

Ladingbeheer: het totaalgewicht informatie altijd beschikbaar

Vanaf 2021 wordt het regelmatig meten van de lading voor bedrijfsvoertuigen in Europa verplicht en moeten de fleetowners, op vraag, actuele gewichtsgegevens voor een rit kunnen verstrekken. De slimme tachograaf van Continental biedt ondersteuning: via de CAN-bus ontvangt de tachograaf binnen enkele seconden de gegevens van de sensoren die de belasting op de afzonderlijke assen meten. De as-sensoren geven de data over het laadgewicht via de CAN-bus direct door aan de DSRC-antenne (Dedicated Short Range Communication) die in de tachograaf is ingebouwd. Hierdoor loopt de informatieoverdracht altijd via de tachograaf. Voordeel: er hoeven geen extra manuele handelingen verricht te worden voor gegevensoverdracht en de gegevens zijn automatisch beveiligd.


Tolheffing op basis van gewicht: eerlijk en efficiënt

Nadat het gewicht geregistreerd is, biedt de digitale tachograaf mogelijkheden voor meer nauwkeurige en eerlijkere tolheffing voor bedrijfsvoertuigen. Door met sensoren het werkelijke totale voertuiggewicht te bepalen, kan een zeer nauwkeurige (en aanzienlijk eerlijkere) verrekening van de te betalen tol plaatsvinden. De tachograaf kan deze gewichtsgegevens snel en veilig via DSRC naar het tolstation zenden.


Geen tolkastjes meer in bedrijfsvoertuigen: OTA-transmissie met de tachograaf

Dankzij zijn DSRC-interface zou de slimme tachograaf ook de sleutel kunnen zijn tot geharmoniseerde tolheffing in Europa, aangezien hij de gemaakte kosten berekent en registreert en deze gegevens conform de EETS-standaard naar de locaties stuurt waar tol wordt geheven. Dit betekent dat wagenparkbeheerders niet langer hoeven te investeren in allerlei verschillende tolkastjes en -apparaten (en updates); ze zouden het volledige proces van tolbetaling met de bestaande digitale tachografen kunnen afhandelen. De vele tolkastjes die nu in vrachtwagens overal in Europa te vinden zijn, kunnen dan verdwijnen.


Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen en de verdere specificaties van deze nieuwe generatie tachograaf.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Vraag advies aan onze productspecialisten.

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: