Nieuwe regels voor wegtransport | Mobility Package


Sinds 8 juli 2020 is het Mobility Package 1 (Mobiliteitspakket) van kracht. Dit pakket van maatregelen moet de regelgeving voor wegtransport binnen de EU gelijkstellen en daarmee de werkomstandigheden voor chauffeurs, de concurrentieverhoudingen en de verkeersveiligheid verbeteren. Het omvat veel verschillende nieuwe regels voor de transportsector, waarvan de inwerkingtreding over meerdere jaren is verspreid. De eerste regelingen, waaronder over rij- en rusttijden en cabotage, zijn al ingegaan. Wat zit eraan te komen?

De belangrijke data op een rij:


  • Per augustus 2023 moet elk nieuw geregistreerd voertuig voorzien zijn van een 2e generatie slimme tachograaf.
  • Vóór eind 2024 moet een 2e generatie slimme tachograaf in alle voertuigen boven 3,5 ton met een analoge of ‘oude’ digitale tachograaf die worden ingezet voor internationaal vervoer (retrofit).
  • Vanaf augustus 2025 geldt dit ook voor voertuigen die uitgerust zijn met de eerste generatie slimme tachograaf.
  • Per juli 2026 2e generatie slimme tachograaf op alle voertuigen vanaf 2,5 ton in het internationaal vervoer.


Toekomst zeker met VDO’s nieuwe generatie slimme tachograaf

VDO heeft de 2e generatie slimme tachograaf ontwikkeld; de DTCO 4.1. Dit is de opvolger van de VDO DTCO 4.0. Deze laatste speelt nu al een leidende rol bij het handhaven van de nieuwe normen. Het zorgt niet alleen voor de volledige en juiste documentatie van de geregistreerde chauffeurs- en voertuiggegevens, het voldoet ook aan de nieuwe veiligheids- en controle-eisen. Om te voldoen aan de toekomstige regelgeving van Mobility Package 1, moet de DTCO 4.0 worden uitgebreid met verschillende functies, zoals een nog nauwkeurigere positionering. Met de DTCO 4.1 kan je als transporteur, naast voldoen aan alle EU-eisen, ook gebruikmaken van enkele nieuwe voordelen die aanzienlijk kunnen helpen bij de dagelijkse werkzaamheden.


VDO’s datamanagementsoftware TIS-Web biedt ook competente ondersteuning aan wagenparkbedrijven en wagenparkbeheerders bij de invoering van het Europees Mobiliteitspakket. Hiermee voldoe je aan de Europese wettelijke bepalingen voor het archiveren van voertuig- en chauffeursgegevens. Met behulp van verschillende servicerapporten voor chauffeurs, voertuigen, rijstijlen, tachograafinformatie en nog veel meer wordt het nog eenvoudiger om het wagenpark te beheren en reistijden en routes effectief te optimaliseren. VDO focust zich op de best mogelijke oplossingen voor morgen en ontwikkelt meer services die het voor wagenparkbeheerders gemakkelijker zullen maken om de nieuwe regels te kunnen monitoren en na te leven.


Controleren en ijken van slimme tachografen

Om alle voertuigbezitters op tijd te kunnen informeren over de aanstaande ombouw van hun voertuig(en), moeten werkplaatsen zich nu al gaan voorbereiden. Naast het leveren van tachografen, levert AA-Equipment Support als Partner-in-business van VDO ook de complete uitrusting voor werkplaatsen om het controleren en ijken van slimme tachografen mogelijk te maken. De nieuwe VDO WorkshopTab 2 leidt de gebruiker probleemloos door het kalibratieproces en is in staat om manipulatiechecks uit te voeren. De slimme tachografen kunnen direct op het voertuig worden gecontroleerd en gekalibreerd. De software regelt het papierwerk op de achtergrond. Alle resultaten worden verzameld en online opgeslagen in een rapport. Met een druk op de knop worden de relevante documenten van het voertuig naar de printer gestuurd. Dat voorkomt fouten en de controle kost daarmee ook nog eens minder tijd. De nieuwe WorkshopTab 2 is voorbereid op de DTCO 4.1 en toekomstige tachografen.

vdo-tachograaf-dtco_4-0_eu_01

De VDO Mobility Package-tachograaf: de VDO DTCO 4.1. De nieuwe DTCO 4.1 zal de grensovergangen van een voertuig detecteren en opslaan. Het apparaat registreert ook de positie en tijd tijdens het laden en lossen, en zal deze informatie samen met chauffeurs- en voertuiggegevens kunnen vastleggen voor ten minste zolang als de nieuwe regelgeving dit vereist. De nieuwe versie biedt nog veiliger betrouwbare gegevens voor een efficiëntere verkeers- en handelsmonitoring.

Meer informatie

Wil je ook goed voorbereid zijn op de uitdagingen van vandaag én morgen? AA-Equipment Support is jouw partner op het gebied van tachografen en telematica. Neem contact op voor meer informatie en advies.

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: