Slimme data, slimme DTCO - Hoe de tachograaf vele problemen oplost

Informatief, betrouwbaar en fraudebestendig: de slimme tachograaf genereert data die helpt het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de sector en die van de maatschappij.


Transport en logistiek zijn sectoren waarin steeds meer het besef groeit dat digitalisering en nieuwe technologieën niet alleen uitdagingen met zich meebrengen, maar ook de basis vormen voor langdurig succes. Data vormt daarin een essentieel element. De data die systemen genereren, moet echter wel correct zijn en geschikt zijn om een proces te ondersteunen en uiteindelijk waarde toe te voegen. Niet voor niets is datakwaliteit vaak onderwerp van gesprek in de logistieke sector. De secundaire kwaliteiten van diezelfde data, zoals beveiliging, duidelijkheid en betrouwbaarheid, komen echter minder vaak aan de orde. Toch is die minstens zo belangrijk. Immers, niemand baseert een facturatieproces op gegevens waarvan de herkomst onduidelijk is en waarvan niet bekend is met welke methode ze zijn verkregen.


Pas als er nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn, kan er een radicaal nieuwe digitaliseringsslag volgen en kunnen uitdagingen, efficiënter worden aangepakt. Het onlangs door de Europese Unie ingevoerde Mobility Package I, is een mooi voorbeeld van hoe betrouwbare gegevens kunnen helpen actuele problemen op te lossen, zoals de controle op cabotage. In dit geval levert de slimme tachograaf (DTCO 4.1) betrouwbare gegevens (op basis van GPS-posities) over hoeveel ritten er buiten het eigen land hebben plaatsgevonden. Dit is echter slechts één van de vele mogelijke situaties waarin betrouwbare tachograafgegevens de overheid en het bedrijfsleven kunnen ondersteunen.


Als de intelligente digitale tachograaf bijvoorbeeld wordt geïntegreerd in een netwerk van verschillende communicatie- en sensortechnologieën, biedt hij ook een gedegen basis voor:

  • het oplossen van uitdagingen op het gebied van sociaal beleid en vervoersbeleid;
  • efficiënter wagenparkbeheer dat veel verder gaat dan de mogelijkheden van huidige telematicasystemen;
  • het ontwikkelen van micro services voor bedrijfswagenparken die aanbieders zoals: leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, payrolling en vele andere, in staat stellen om op basis van betrouwbare (realtime) gegevens diensten met toegevoegde waarde aan te bieden.
continental_pp_vdo_dtco_services_1200px

Figuur 1 - De toekomstige geïntegreerde diensten van de Smart Tachograaf

Enkele voorbeelden van de mogelijkheden:

Ingevoerd: Cabotage en detachering van werknemers: telkens als men een landsgrens passeert, wordt dit geregistreerd


Het onderwerp is niet nieuw, maar is de laatste jaren steeds hoger op de agenda gekomen: cabotage en detachering van beroepschauffeurs. Het Mobility Package I van de EU heeft als doel om eerlijke concurrentie op de Europese binnenlandse markt te waarborgen. De DTCO 4.1 gaat een belangrijke rol spelen bij de implementatie van de wettelijke voorschriften van het Mobility Package door gebruik te maken van plaatsbepaling met behulp van satellieten en geïntegreerde kaarten. In de toekomst zal de tachograaf dus registreren wanneer een voertuig een landsgrens passeert. Zo stelt de DTCO 4.1 de autoriteiten in staat de regelgeving efficiënter te monitoren. Bij twijfel kunnen de autoriteiten zien hoeveel ritten het voertuig en de chauffeur hebben uitgevoerd en wanneer en in welke landen deze plaatsvonden. Deze volgende generatie van slimme tachografen is een van de eerste industriële toepassingen die niet alleen GPS en Glonass, maar ook het Europese Galileo-signaal (OSNMA) ondersteunt. OSNMA maakt gebruik van een authenticatiedienst die voorkomt dat positiegegevens worden gemanipuleerd of vervalst.


Voorstel van Continental: Ladingbeheer: het totaalgewicht altijd beschikbaar


Vanaf 2021 wordt het regelmatig meten van de lading voor bedrijfsvoertuigen in Europa verplicht en moeten de fleet owners op vraag actuele gewichtsgegevens voor een rit kunnen verstrekken. De regels worden in 2024 nog strenger, omdat de meetresultaten voor het gewicht dan nog nauwkeuriger moeten worden (maximaal 5% afwijking toegestaan tussen de meting en het daadwerkelijke gewicht). Bovendien moet de gegevensoverdracht dan ook voldoen aan het Common Criteria EAL 2-veiligheidsniveau. Ook hier biedt de slimme tachograaf van Continental ondersteuning: via een CAN-bus ontvangt de tachograaf binnen enkele seconden de gegevens van de sensoren die de belastingen op de afzonderlijke assen meten. De tachograaf voorziet deze gegevens van een handtekening die uniek is voor het desbetreffende voertuig. Vervolgens kan deze kleine data-set via de DSRC-antenne (Dedicated Short Range Communication) worden doorgestuurd naar geautoriseerde instantie.


Het voordeel dat de tachograaf van VDO in dit proces biedt, is dat de intelligentie van de DSRC-antenne direct in de tachograaf is ingebouwd. De assen-sensoren geven de data over het laadgewicht via de CAN-bus door aan de DSRC-antenne. Hierdoor loopt de informatieoverdracht altijd via de DTCO. Dit levert voordelen op voor de transportondernemer. Deze hoeft geen extra manuele handelingen te verrichten voor gegevensoverdracht en de gegevens zijn automatisch beveiligd.


Voorstel van Continental: Tolheffing op basis van gewicht: eerlijk en efficiënt


Nadat het gewicht geregistreerd is, biedt de digitale tachograaf mogelijkheden voor meer nauwkeurige en eerlijkere tolheffing voor bedrijfsvoertuigen. Naarmate het gewicht op de as van een voertuig toeneemt, neemt ook de belasting op het wegdek - en de slijtage ervan - toe. Vandaar de algemene kritiek dat bedrijfsvoertuigen meer kosten voor het onderhoud van de wegen opleveren dan dat gedekt wordt door de tol die voor deze voertuigen betaald wordt.


Door met sensoren het werkelijke totale voertuiggewicht te bepalen, kan een zeer nauwkeurige (en aanzienlijk eerlijkere) verrekening van de te betalen tol plaatsvinden. De tachograaf kan deze gewichtsgegevens snel en veilig via DSRC naar het tolstation sturen.


Voorstel van Continental: Geen tolkastjes meer in bedrijfsvoertuigen: OTA-transmissie met de tachograaf


Dankzij zijn DSRC-interface zou de slimme tachograaf ook de sleutel kunnen zijn tot geharmoniseerde tolheffing in Europa, aangezien hij de gemaakte kosten berekent en registreert en deze gegevens conform de EETS-standaard naar de locaties stuurt waar tol wordt geheven. Dit betekent dat wagenparkbeheerders niet langer hoeven te investeren in allerlei verschillende tolkastjes en -apparaten (en updates); ze zouden het volledige proces van tolbetaling met de bestaande digitale tachografen kunnen afhandelen. De vele tolkastjes die nu in vrachtwagens overal in Europa te vinden zijn, kunnen dan verdwijnen.


Geïmplementeerd

TIS-Web Connect: gegevens uit andere systemen naar de wagenparkbeheersoftware van VDO importeren


Niet alleen de overheid kan profiteren van oplossingen op basis van betrouwbare tachograafgegevens. Continental biedt speciale interfaces waarmee transportbedrijven deze gegevens, efficiënt en conform de wettelijke voorschriften, voor hun eigen wagenparkbeheer kunnen gebruiken. Met de intelligente interface TIS-Web Connect kunnen wagenparkbeheerders die de VDO TIS-Web software gebruiken gegevens van derde-systemen naar hun eigen TIS-Web platforms overbrengen. Dit biedt een enorm voordeel voor gemengde wagenparken met diverse softwareoplossingen. Wagenparkbeheerders kunnen nu bijvoorbeeld het Telepass KMaster-telematicaplatform in TIS-Web integreren, waardoor ze de tolfacturen, locatie-informatie, voertuiggegevens en nog veel meer in één systeem kunnen bekijken en beheren.


Geïmplementeerd

TIS-Web Extract: via de TIS-Web-cloud gegevens uit de tachograaf exporteren. Met de TIS-Web Extract-interface stelt Continental systemen van derden in staat om gegevens uit TIS-Web op te halen en te hergebruiken. Chauffeursgegevens, voertuigdata en masterdata afkomstig van de slimme tachograaf zijn slechts enkele van de vele soorten gegevens die veel bedrijven al uit de TIS-Web-cloud halen. TIS-Web Extract kan bijvoorbeeld worden gebruikt om facturering of de loonadministratie te automatiseren. Volledig nieuwe diensten op basis van telematicagegevens van de tachograaf zijn ook denkbaar. Continental biedt geautomatiseerde gegevens over rij- en rusttijden en GPS-gegevens voor de TIMOCOM-trackingtoepassing via de interface van TIS-Web Extract. Ook hier worden de gegevens verfijnd, d.w.z. dat Continental ze beschikbaar stelt in een bestandsformaat waardoor ze automatisch in het Smart Logistics System van TIMOCOM in te lezen zijn. Zo biedt TIMOCOM klanten veel nauwkeurigere en up-to-date informatie over de beschikbaarheid van chauffeurs en voertuigen die op verzoek vracht kunnen komen afhalen.


Dit persbericht is geschreven door Continental.


Meer informatie

Wil je meer informatie? Vraag advies aan onze productspecialisten.

Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: